ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด

แผนกวิชา

แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างเกษตร

ฝ่ายบริหารงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

โครงการพระดาบส

โครงการพระดาบส

สถานศึกษาพอเพียง

สถานศึกษาพอเพียง

คลังความรู้

โครงการพระราชดำริ
พระราชกรณียกิจรัชการที่๙
มาตรฐานสินค้าเกษตร
Infogrphic
องค์ความรู้ด้านการเกษตร

งบทดลอง

งบทดลองปีงบประมาณ

ระบบบริหารจัดการออนไลน์

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
idplan อาชีวศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์(Rtraining)
Fix it center
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แนะนำวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ข่าว/จัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ประจำปีการศึกษา2566 รุ่นที่ 1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยง รอบ4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ณ วันที่ 3 ม.ย. 66

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ณ วันที่ 24 มี.ค. 66

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE เพื่อการเกษตร ด้วยวิธีกระกวดทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอยิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มเติม

เพิ่มเติมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com