ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัคร
==
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัคร

ประกาศรายชื่อคัดเลือกศึกษาต่อพระดาบส

หนังสือรับรองความประพฤติ

ผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยง

โครงการพระดาบสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com