ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัคร
==
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ประจำปีการศึกษา2566 รุ่นที่ 1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยงรอบ4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ณ วันที่ 3 ม.ย. 66

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ณ วันที่ 24 มี.ค. 66

ประกาศรายชื่อคัดเลือกศึกษาต่อพระดาบส

หนังสือรับรองความประพฤติ

ผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ณ วันที่ 3 มี.ค. 66

โครงการพระดาบสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com