แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางศิรินทร์ แหวนหล่อ
พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นายณัฐพงษ์ นาคินทร์
พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางวัชรา ปลายชัยภูมิ
พนักงานราชการ
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com