แผนกวิชาพืชศาสตร์   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 
หัวหน้าแผนก
3
นางสาวจุลเจิม สุริวงค์
ครู
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช
คม. หลักสูตรและการสอน
นายชวนันท์  กุลรัตนชีวา
ครูชำนาญการ
ทษ.ม. ส่งเสริมการเกษตร
   
 


 
   
   
 
     
  กิจกรรม/โครงการ/อบรม  
  อบรมการเพาะเห็ดฟางด้วยทลายปาล์มน้ำมัน (4 มิถุนายน 2556 )  
     
     

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com