ข้อมูลสถานศึกษา
ประวัติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2522 โดยใช้ชื่อ “วิทยาลัยเกษตรกรรมระนอง” เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้ปี พ.ศ. 2522 เป็นปีชาวไร่ ชาวนา โดยจัดตั้งพร้อมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในจังหวัดอื่น ๆ อีก 9 แห่ง คือ กาญจนบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ มหาสารคาม กระบี่ และนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 5 (บ้านนกงาง) ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ 33 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 600 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2 แปลง แปลงเดิมมีพื้นที่ 840 ไร่ 3 งาน 90 1/10 ตารางวา ต่อมาในปี 2531 ได้ขอขยายพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการ จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยใช้พื้นที่หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ใกล้กับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 940 ไร่


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com