แผนกวิชาอุตสาหกรรม

นางสาวเพียงพร จิตคำภู
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรม


นางสาวนุสสรา น้อยศรีอยู่
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรม

นางสาววลัยลักษณ์ ชวลิตชูวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com