ข่าว/จัดซื้อจัดจ้าง


ข่าว/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวด

ร่างประกาศ วษท.ระนอง ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ฉบับจริง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารหอพัก ก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงหอพัก

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรรม (21 ส.ค. 58)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างอาคารห้องปฏิบัติการ อาคารเอนกประสงค์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,120 ตรม. (16 พ.ย.58)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com