ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัคร

 ประกวดราคาซื้อชุดขาวปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและวิทยาศาสตร์ประมง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)

 ประกาศประกวดราคาจจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)

 เอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและวิทยาศาสตร์ประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)

 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและวิทยาศาสตร์ประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก

 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวด

 ร่างประกาศ วษท.ระนอง ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง

 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ฉบับจริง

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารหอพัก ก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงหอพัก

 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรรม (21 ส.ค. 58)

 ประกาศ ประกวดราคาจ้างอาคารห้องปฏิบัติการ อาคารเอนกประสงค์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,120 ตรม. (16 พ.ย.58)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com