ข้อมูลครุภัณฑ์

  ฝ่ายวิชาการ ดาวน์โหลด
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดาวน์โหลด
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร ดาวน์โหลด
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดาวน์โหลด
     

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com