กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช 2562
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง

ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาร่วมโครงการรวมใจภักดี
รักสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม Big Cleaning Day ณ เทศบาลตำบลราชกรูด

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

 
 
 
 
 
   
   
   
   
 
 
   
  9  
  9  
  9  
  9  
  9  
 
9
 
  9  
 
9
 
 
9
 
  9  
  9  
  9  
  9  
  9  
  9  
  9  
 
9
 
 
9
 
  9  

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com