นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน (อกท.หน่วยระนอง)
เข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
จากศูนย์ประสานงานและติดตามสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง

 
   
   
  9  
  9  
  9  
  9  
  9  
  9  
  9  
  9  
  9  
  9  
  9  
  9  

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com